Smits Advocaten te Huizen is een efficiënt en effectief kantoor, toegespitst op arbeidsrecht en het MKB.


Voor bedrijven:

  • begeleiding bij aanname en ontslag van lager, midden en  het hoger kader;
  • begeleiding bij fusie, overname en bedrijfsbeeindiging;
  • contracten, incasso vanaf € 5,000,-, huurrecht en intellectueel eigendom.

Voor werknemers:

  • het voorkomen van ontslag of ontslag slechts met een rechtvaardige vergoeding.

Het kantoor biedt u toegevoegde waarde in advisering en de onderhandelingen met de wederpartij en bij het vaststellen van een eventuele afvloeiingsregeling ofwel de "gouden handdruk".

Efficiënt en Effectief